Wanneer u iets aan uw woning wilt veranderen wat het aanzicht gaat veranderen, zoals bijvoorbeeld een uitbouw, dan heeft u hier doorgaans een bouwvergunning voor nodig.

Een aanvraag voor een bouwvergunning moet u indienen bij de gemeente waarin u de verbouwing gaat uitvoeren.
Laat u een huis bouwen, dan wordt de vergunning doorgaans geregeld door het architectenbureau waar u mee samenwerkt. Echter, u wordt zelf verantwoordelijk gehouden voor de zaken omtrent uw aanvraag en de bouw.

Wanneer uw plannen afwijken van het bestemmingsplan van het gebouw, dan moet u toestemming hebben van belanghebbenden om te kunnen (ver)bouwen. Dit zijn doorgaans uw buren. Waar u rekening mee dient te houden is dat zij bezwaar kunnen maken, bijvoorbeeld vanwege beperking van licht in hun tuin. Echter, bij een bezwaarprocedure worden dergelijke argumenten niet door de gemeente meegenomen in hun oordeel.

Dit is wel het geval wanneer een bouwvergunningaanvraag wordt behandeld voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan. Dan zullen de argumenten van belanghebbenden wel worden afgewogen.
Het verstandigst is om uw buren op de hoogte te brengen van de voorgenomen bouwplannen, en dit uitgebreid met hen te bespreken, om zo zelf eventuele bezwaren de kop in te drukken. Doordat zij bij uw plannen betrokken worden, zullen zij wellicht meer open staan voor het idee, dan wanneer zij voor een voldongen feit worden gesteld.

Krijgt u geen bouwvergunning, dan kunt u hier binnen zes weken bezwaar tegen maken. Wordt dit niet gehonoreerd, dan heeft u de keuze om binnen nog eens zes weken naar de bestuursrechter te stappen, of zelfs een hoger beroep in te dienen.

 

 

Een bouwvergunning aanvragen
Tagged on:     

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.