Het stil komen te liggen van een gedeelte of zelfs de gehele bouw is waarschijnlijk iets waar je liever niet aan denkt. Maar het is een reële kans. Nu kan dit gebeuren omdat de aannemer iets verkeerd doet, bouwmaterialen te laat geleverd worden of doordat er fouten gemaakt worden met het aanvragen of verlenen van vergunningen. Maar de bouw kan ook stil komen te liggen of vertraagd worden door broedende vogels. Vogels inderdaad. En dan specifiek nestelende of broedende vogels. Deze zijn namelijk via de wet natuurbescherming beschermt. Deze wet stelt dat dieren niet mogen worden geschoten, er geen gebruik van klemmen of vallen gemaakt mag worden en dat broedende vogels niet mogen worden verstoord. En veel bouwwerkzaamheden worden al snel bestempeld als storend voor broedende vogels. Gelukkig is er een oplossing, broedpreventie voorkomt dat vogels gaan broeden op het bouwterrein. Zo worden vogels geweerd en wordt voorkomen dat de bouw stil komt te liggen.

 

Waarom broedpreventie noodzakelijk is

Het storen van broedende vogels is dankzij de wet natuurbescherming strafbaar. De gevolgen van één nest op een bouwplaats kunnen desastreus zijn. Er mag dan geen geluidsoverlast veroorzaakt worden, de mogen vogels niet gehinderd worden en het nest of de vogel mag niet verplaatst worden. En ook eieren rapen is verboden. Aangezien er niets anders op zit dan de vogels met rust te laten zijn er nagenoeg geen bouwwerkzaamheden meer uit te voeren. Zo loopt een project al snel maanden vertraging op, met alle gevolgen van dien. Er zijn tal van voorbeelden waar de opleverdatum niet is gehaald door broedende vogels of dat er veel extra kosten gemaakt moeten worden om het project alsnog op tijd op te leveren. Door vogels te weren van het bouwterrein wordt er voorkomen dat vogels gaan nestelen of broeden. Zo kunnen de werkzaamheden dus gewoon volgens planning verlopen. Het weren van vogels mag, mits op een humane manier gedaan, wel volgens de wet natuurbescherming.

 

Hoe broedpreventie in zijn werk gaat

Over het algemeen wordt broedpreventie uitgevoerd met behulp van speciaal getrainde honden en/of roofvogels. Dit zijn natuurlijke vijanden die ervoor zorgen dat de vogels liever een andere plek zoeken om te nestelen, een plek waar ze wel veilig en ongestoord kunnen broeden. Door systematisch de bouwgrond af te lopen met de honden en/of roofvogels zoeken de vogels hun heil ergens anders. Ze gaan niet broeden op een terrein waar de natuurlijke vijand een paar keer per dag langskomt.

 

Het brede broedseizoen loopt van eind februari tot en met eind juli. Staan er in deze periode verstorende werkzaamheden gepland dan kan broedpreventie worden toegepast om te voorkomen dat ze moeten worden stilgelegd. Als het broedseizoen voorbij is stopt de broedpreventie en is alles weer zoals het was, zonder blijvende (financiële)schade of aanpassingen aan het terrein.

Deze diervriendelijke aanpak valt binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving. Zo kunnen terreinen toch broedvrij gehouden worden, maar wordt ook de Nederlandse wet- en regelgeving gevolgd. Dus wees gewaarschuwd en voorkom dat broedende vogels roet in het eten gooien. Door op tijd te beginnen met het broedvrij houden van het terrein is dit alles te voorkomen.

Broedpreventie voorkomt dat de bouw stil wordt gelegd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *