Bouwplaats

Waar vind de ontwikkeling plaats?

Voorafgaand van het bouwproces wordt er vastgesteld hoe de inrichting van de bouwplaats wordt. De bouwplaats is de plek waar de ontwikkeling plaats vind en heeft een logische en duidelijke inrichting nodig. Denk hierbij aan verschillende transporthandelingen, omgevingsactiviteiten, grond, rioolaansluitingen, en hekwerken die de bouwplaats moeten aanduiden. Dit alles wordt van tevoren afgesloten worden voor een vlekkeloze bouwontwikkeling en eventuele extra kosten uit te sluiten. De aannemer zorgt hierin voor de aansturing.